ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 30/06/2565

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

EMS Thailand - EMS Thailand

จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

ค่าบริการเพิ่มเติม (฿) 60.00