Vapcell INR18650 3000mAh 3.7V 20A (Purple)

ถ่านบุหรี่ไฟฟ้าจากแบรนด์ที่มาแรงมากในขณะนี้อย่าง Vapcell ตัวนี้เป็นถ่านขนาด 18650 สีม่วง มีความจุของประจุไฟฟ้าอยู่ที่ 3000 maH  จ่ายกระแสออกอยู่ที่ 20 แอมป์ ตัวนี้สามารถชาร์จประจุใหม่ได้หลายรอบ มีอายุการใช้งานที่นาน ชาร์จใหม่ได้ 500 – 2000 ครั้ง รับประกันว่าเป็นของแท้ 100% เรื่องคุณภาพไม่ต้องห่วงเพราะ Vapcell นั้นเป็นแบรนด์ขึ้นชื่ออยู่แล้ว

x 1 ก้อน
x 2 ก้อน (แถมกล่องใส่ถ่าน)

Customer review (0 reviews)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0